Cart / 0 Items

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
versie 22 augustus 2018

Voor Atelier Marie Paula zijn tevreden klanten heel belangrijk. Om dat te bereiken maak ik graag goede afspraken die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden. Wanneer je een bestelling plaatst bij Atelier Marie Paula ga je akkoord met deze voorwaarden.
0. Alle foto's en patronen zijn eigendom van Atelier Marie Paula en mogen nooit zonder toestemming overgenomen worden

1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.ateliermariepaula.be.
De website www.ateliermariepaula is eigendom van en wordt beheerd door Atelier Marie Paula, Eksaarde-Dorp 98, 9160 Lokeren, met ondernemingsnummer & BTW-identificatienummer: BE 0674.561.061. Atelier Marie Paula is een kleine onderneming, vrijgesteld van BTW.
Door een bestelling te plaatsen op www.ateliermariepaula.be aanvaard je deze Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. We behouden ons het recht voor de Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. VERWERKING VAN DE BESTELLING
Bestellingen geplaatst via www.ateliermariepaula.be zijn pas bindend voor ons van zodra de consument de bestelling heeft ontvangen & geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook voor kiezen om je bestelling niet te accepteren/te annuleren. Redenen voor niet accepteren en/of annulatie kunnen zijn: Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.ateliermariepaula.be; op onze website foutieve prijsinformatie werd vermeld; 
de verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn; onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is; wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.
Nadat we je bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met je ordernummer. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat je bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van je bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar jou zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht voor je bestelling te annuleren zolang je de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.
Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

3. PRIJZEN
De prijzen vermeld op www.ateliermariepaula.be zijn in EURO, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via www.ateliermariepaula.be.
Niettegenstaande wij www.ateliermariepaula.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.
De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje.

4. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN
Onze gebreide producten zijn op voorraad of worden gemaakt op vraag. We verwittigen je over de levertermijn als deze langer dan 2 weken is. Hou er rekening mee dat, omwille ook van het handgemaakte aspect van onze producten, niet alles onmiddellijk leverbaar kan zijn. Indien de producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heb je het recht om je bestelling kosteloos te annuleren, na verwittiging via e-mail.
Atelier Marie Paula kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor producten uit voorraad, die niet meer leverbaar zijn.
Na ontvangst van je product(en) moet je binnen een redelijke tijd controleren of je je product(en) in goede staat hebt ontvangen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten.
Indien je het ontvangst van onze producten onredelijk lang uitstelt nadat we je op de hoogte hebben gebracht (door niet ophalen bij Bpost bv.), of indien je een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat je het recht hebt uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij jou de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de geldende wettelijke bepalingen.

5. EXTRA INFORMATIE BETREFFENDE ONZE PRODUCTEN
Wollen producten vragen een makkelijke, maar speciale verzorging. Elk product is voorzien van een label met wasinstructies. Volg deze nauwkeurig op om lang van je product te kunnen genieten. Op www.ateliermariepaula.be vind je info over verzorging van wollen producten. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen. Atelier Marie Paula is niet verantwoordelijk voor problemen die zouden kunnen ontstaan door het niet correct naleven van de wasinstructies.
Hou er rekening mee dat het handgemaakte en soms handgeverfde aspect van onze producten een ander effect kan hebben dan industrieel gemaakte kledij. Ook kunnen kleuren op de foto’s op www.ateliermariepaula.be afwijken van de werkelijke kleuren van het product, eigen aan de weergave van foto’s op websites.

6. BETALING
Wij accepteren momenteel de volgende betaalmethode: creditcard. Overschrijven is ook mogelijk. Hiervoor dien je een e-mail te sturen naar ateliermariepaula@hotmail.com en dan krijg je verdere informatie voor betaling. Cash betalen bij thuisophaling is ook mogelijk.
De betaling vindt altijd plaats voor levering van de producten.
7. LEVERING
We proberen je bestelling steeds zo snel mogelijk te verwerken. Producten uit voorraad worden zo snel mogelijk verpakt en verzonden via BPOST, nadat we de betaling hebben ontvangen.
Wanneer de bestelling verstuurd is, ontvang je van ons een e-mail. Mutsjes passen in de brievenbus.
Een pakket wordt door een chauffeur van BPost aangeboden met handtekening voor ontvangst. Als je niet aanwezig bent op het moment van de levering, zal de koerier een afhaalbericht in je brievenbus achterlaten. Met dit briefje, dat er uitziet als dat van een aangetekende zending, kan je telefonisch een tweede aanbieding vragen of kan je je bestelling ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor. Daar blijft het pakket 2 weken liggen alvorens het wordt teruggestuurd naar Atelier Marie Paula.
Je kan bij je bestelling ook altijd kiezen voor een levering op een ander adres dan je thuisadres. Koerierdiensten van BPost melden zich meestal aan tussen 9u en 17u.
Geen enkele vertraging in levering kan een beweegreden zijn voor verbreking van de koop of betaling van een schadevergoeding, tenzij in geval van opzettelijke vertraging.
Wanneer in uitzonderlijke gevallen, de reguliere termijn van verzending verlopen is, kan je Atelier Marie Paula contacteren via e-mail (ateliermariepaula@hotmail.com) en dan traceren wij het pakket voor jou.
De bestellingen worden door ons met de grootste zorg behandeld en de geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn. Opgelet: wij zijn niet verantwoordelijk voor fout doorgegeven leveringsadressen en extra kosten hieraan verbonden worden doorgerekend.
Producten die niet in voorraad zijn, worden aangevuld en voor jou met de hand gemaakt. Door het handgemaakte aspect van onze producten, rekenen wij 2 weken aan om hier aan te kunnen voldoen. Indien de termijn langer is, word je hiervan op de hoogte gebracht. Duurt dit langer dan 30 dagen, dan mag je afzien van de aankoop, na melding via e-mail.

8. VERZENDKOSTEN OF AFHALING
Verzendkosten binnen België (gratis bij aankoop vanaf 100 euro)
Voor een bestelling die in een envelop past rekenen wij 3.5 euro aan (oa onze babymutsen).
Voor een pakket rekenen wij 6 euro aan (tot 2 kg), incl. handtekening voor ontvangst.
Verzendkosten buitenland – binnen Europa (gratis bij aankoop vanaf 125 euro).
Voor een bestelling die in een envelop past rekenen wij 5 euro aan (oa onze babymutsen en beanies).
Voor een pakket met een gewicht lager dan 350 gram rekenen wij 9 euro aan, voor een hoger gewicht (tot 1kg) 12.5 euro.
Bij afwijking van deze prijzen ontvang je een e-mail.
Afhaling op thuisadres:
Het pakket kan je ook gratis komen afhalen. Dit gebeurt na afspraak via e-mail.

9. HERROEPINGSRECHT
Je hebt het recht het product terug te sturen in perfecte en ongebruikte staat zonder daarvoor een reden op te geven. Dit is het herroepingsrecht van de consument. Indien je dit wil doen, dan moet je ons daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering schriftelijk (per e-mail: ateliermariepaula@hotmail.com) op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien je gebruik wenst te maken van het modelformulier voor herroeping, voorzien in artikel VI.49 van het wetboek economisch recht, dan kan je dit hier downloaden. Indien wij dit verzoek goedkeuren, zullen wij je per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. Terugbetaling kan pas plaatsvinden na ontvangen van een e-mail met melding van je herroepingsrecht en na ontvangst van onze producten in perfecte staat bij Atelier Marie Paula.
De retourverzending is op eigen kosten en op eigen risico. We raden je aan gebruik te maken van een verzekerde verzending zodat een handtekening verplicht is bij de levering. Dit kan je makkelijk via de post regelen. Verpak je producten zorgvuldig.
Retourzendingen stuur je naar: 
Atelier Marie Paula, Eksaarde-Dorp 98, 9160 Lokeren.
10. RETOURZENDINGEN
Je hebt eveneens het recht om de door jou gekochte producten op de website www.ateliermariepaula.be te retourneren indien deze gebrekkig zijn. Je moet ons daarvan zo spoedig mogelijk na levering (max. 14 dagen) op de hoogte brengen via e-mail (ateliermariepaula@hotmail.com). Je kan kiezen voor een terugbetaling of vervanging, dit vermeld je in je e-mail. Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt, en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd.
Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin je ze hebt ontvangen. Pak de producten zorgvuldig in.
Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat we de producten in perfecte staat hebben ontvangen.
Als je producten retourneert die je 1) niet mag terugsturen (bv. op vraag/op maat gemaakte producten), 2) die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden, 3) die niet goed zijn verpakt, 4) die niet voor de aflevering betaald zijn, behouden we ons het recht voor om je retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om je kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die verbonden zijn aan of het gevolg van betalingen die aan je moeten worden terugbetaald.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Deze Verkoopbepalingen beschrijven volledig al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van onze producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze Verkoopbepalingen zijn vermeld.
Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze Verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan je rechten op grond van de wet en niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

12. PERSOONSGEGEVENS
Atelier Marie Paula geeft je gegevens niet door aan anderen (tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties of bezorging van de bestelling, waarna deze nooit worden opgeslagen).
Alle persoonsgegevens die we verkrijgen via www.ateliermariepaula.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. We engageren ons om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je behoudt ten allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van alle gegevens die op jou betrekking hebben. De door jou verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met jou als onze klant, en voor de globale beeldvorming van het cliënteel.